Bolagsstyrning

Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm den 24 juni 2021 på Nasdaq Stockholm i det särskilda SPAC-segmentet. Efter genomfört förvärv av Spolargruppen, avnoterades Bolaget från denna lista och noterades på Nasdaq First North Growth Market den 29 april 2022.

 

Sedan den 23 oktober 2023 är Wall to Wall Groups
A-aktie återigen noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Bolaget följer utöver Nasdaqs regelverk i den mån det är tillämpligt bestämmelserna i svensk bolagskod. Den interna kontrollprocessen i Bolaget följer en definierad process i tre steg; riskidentifiering, internkontroll, självutvärdering och rapportering.