Geoenergi

Bergvärme + fjärrvärme = smart

Geoenergi är en av framtidens smartaste energiformer – hundra procent förnybar och utvinns utan förbrännande processer. Geoenergi är ett samlingsnamn för den energi som i huvudsak kommer ifrån solen och som lagras under markytan. Begreppet innefattar bergvärme, jordvärme och sjövärme.

 

Genom olika system såsom bergvärme, borrhålslager och akviferlager hämtar man upp energin och använder den för att skapa ett kontrollerat inomhusklimat, både för värme och för kyla. Det är en långsiktig och hållbar lösning som sänker dina kostnader, samtidigt som du gör en insats för miljön.

Den mest optimala lösningen för trygghet och en varaktig besparing är bergvärme i kombination med fjärrvärme. En flexibel och digital lösning gör det möjligt att driftövervaka och samla driftinformation från anläggningen i realtid.

 

Bergvärme består ofta av flera borrhål som sam­mankopplas. I dessa borrhål för man ner vätska i kollektorslangar och vätskan transporterar temperaturen i berggrunden. När man under vintern tar ur värme, kyler man hålen och när man under sommaren tar ur kyla, värmer man energi-hålen. På så vis skapas energibalans, vilket är optimalt för att få både värme och kyla på ett miljöriktigt och ekonomiskt rätt sätt.

Hitta din leverantör

Sverige

Gerox