Hur Wall to Wall Group arbetar med GDPR

Vart bolag inom koncernen är personuppgiftsansvarig för dess egen behandling. Wall to Wall Group har upprättat en integritetspolicy som gäller för moderbolaget samt är vägledande och ska ses som minimikrav för alla dotterbolag. Dotterbolag kan behandla personuppgifter i högre omfattning och av annan karaktär än Wall to Wall Group och kan därmed ha behov av en annorlunda och/eller mer omfattande policy.

 

Personuppgifter som kommer att behandlas

Wall to Wall Group arbetar efter principen dataminimering och samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva verksamheten eller uppfylla ställda lagkrav.

 

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandling av personuppgifter definieras i samtliga fall. Inga personuppgifter behandlas utan ett klargjort syfte.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Wall to Wall Group definierar i samtliga fall den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter.

 

Tidsperiod för behandling och lagring

Personuppgifter behandlas eller lagras endast så länge det finns ett syfte med uppgifterna eller till exempel då det finns legala krav för att lagra personuppgifter.

 

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter

Personuppgifter lämnas ut till personuppgiftsbiträden som agerar som våra underleverantörer. Avtal är upprättade och vi strävar efter att personuppgift inte skall överföras till land utanför EU eller EES.

 

Dina rättigheter som privatperson

Det erbjuds möjlighet att få registerutdrag eller begära rensning enligt GDPR.

 

Kontaktinformation

Om ni har ytterligare frågor gällande GDPR och Wall to Wall Groups genomförande är ni välkomna att kontakt nedanstående personer.