Relining avloppsrör

Relining, även kallat rörinfodring

Ett avloppsrör har en livslängd på ungefär 50 år. Därefter behöver det renoveras eller bytas ut för att undvika vattenskador i fastigheten. Relining, även kallat rörinfodring, är en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig metod för att renovera avloppsstammarna. Metoden utgör ett fullgott alternativ till traditionellt stambyte och förlänger rörens livslängd med ytterligare 50 år.

Relining tar allt från några dagar till veckor, beroende på fastighetens storlek. Fördelen är att de boende kan bo kvar hemma utan större påverkan än kortare perioder av avstängt vatten. I jämförelse kräver ett stambyte rivning av rör, golv och väggar i fastigheten för att ersätta de gamla rörledningarna. Stambyte är dyrt, tidskrävande och innebär både asbest- och sanering av annat farligt avfall. Dessutom fordras renovering av badrum, kök och andra berörda delar av fastigheten.

Ett hållbart val

För fastighetsägare som vill bidra till den gröna omställningen av branschen är relining det klokaste valet, i de fall då det är möjligt. En studie från KTH har visat att ett stambyte ger upphov till 6,5-8 gånger fler CO2-ekvivalenter jämfört med relining, där materialframställningen vid stambyte står för den största delen av effekten (Toft & Cronqvist, 2014).

 

 

Marknadsledande metoder

Wall to Walls dotterbolag använder sig primärt av strumpmetoden, SacPipe Connection System, vid relining. Metoden är kvalitetscertifierad enligt RISE CR 072 och kan reparera även hårt ansatta rörledningar. Varje projekt inleds med rörinspektion med kamera. Därefter rengörs röret innan en strumpa av plast förs in i avloppsstammarna. Strumpan trycksätts tills den har formats efter röret. Efter härdning sätts grenförstärkare på plats, som kopplar ihop stammen med avloppsrören från exempelvis badrum och kök. Systemet skapar ett nytt, tätt rör inuti det gamla röret, helt utan skarvar.

Hitta din leverantör