Rörinspektion

Avloppsrörens skick bedöms

Från utsidan är det omöjligt att se om rören är hela och håller tätt eller om de är på väg att täppas igen. För att ta reda på avloppsrörens skicks krävs en rörinspektion med hjälp av en filmkamera. En filmning ger viktig information om eventuella brister som ligger till grund för framtida åtgärder.

 

Vid inspektionen syns sprickor, skarvförskjutningar, läckage, dåligt fall, rostangrepp eller om några främmande föremål tagit sig in i rören, exempelvis rötter från träd.

 

En filmning föregås alltid av en renspolning av avloppet. När röret är fritt från sediment och avlagringar kan ovan problem upptäckas och ett åtgärds- och kostnadsförslag tas fram. Konditionen på rören ger rätt förutsättningar för att upprätta en realistisk budget och underhållsplan för framtida investeringar.

Sveriges auktoriserade rörinspektörer

Filmande personal är certifierade Rörinspektörer enligt STVF T25 Rörinspektör. Det är ett kvalitetsbevis som ger kunden trygghet men också dokumenterar arbetet. Wall to Walls dotterbolag är medlemmar i STVF – ’Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer’.

 

Invändig inspektion av avloppsledningar har förekommit sedan de första ledningarnas tillkomst och till en början var man begränsad till vad man kunde se genom att titta in i en ledning. Sedan 60-talet har kamerautrustning för invändig inspektion använts och tekniken har ständigt utvecklats. Idag kan allt från fett, smuts och avlagringar till minsta hål i röret ses vid filmningen.