Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har varit Bolagets revisor sedan 31 mars 2021 då PwC valdes vid en extra bolagsstämma.