Aktien

Wall to Wall Groups A-aktie noterades ursprungligen på Nasdaq Stockholm den 24 juni 2021. I samband med samgåendet med Spolargruppen genomfördes den 29 april 2022 ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market. Sedan den 23 oktober 2023 är Wall to Wall Groups A-aktie återigen noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Bolagets B-aktie är ej noterad men innehar i övrigt exakt samma rättigheter som A-aktien och kan när som helst konverteras till A-aktier.

 

Per den 30 november 2023 hade Wall to Wall Group 888 aktieägare. De 10 största aktieägarna per samma datum innehade 56,4 procent av Bolagets samtliga aktier. Om man endast ser till den noterade A-aktien innehade de tio största ägarna av denna 43,3 procent.

 

Bolaget har tre olika serier av teckningsoptioner utgivna varav två är upptagna för handel på Nasdaq First North Growth Market.

 

Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank och Lago Kapital som likviditetsgaranter, innebärande att dessa säkerställer handel i Bolagets B-aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranti.

Outdoor publicity for Wall to Wall Group referencing to the entry of the company on Nasdaq Stockholm.