Wall to Wall Groups strategi är att arbeta med utvalda tjänster som riktar sig till fastighetsägare och deras behov av en långsiktig och hållbar partner för periodiskt och löpande underhåll. Strategin baseras på bolagets ambition att vara en attraktiv arbetsgivare, erkänt för hög kvalitet och tekniskt kunnande, med ett branschledande hållbarhetsarbete.

Bolaget strävar efter att uppnå tydligt marknadsledande positioner inom de verksamhetsområden där bolaget är verksamt – rörinfordring, stamspolning, rörinspektion, underhåll och tätning av ventilationskanaler, samt andra kompletterande tjänster som säljs och utförs i samma marknadskanaler. Wall to Wall Groups primära marknader är de nordiska men ambitionen är även att etablera bolaget och växa vidare i kontinentaleuropa.