Bevis på att Wall to Wall Group’s arbete gör skillnad

 

För Wall to Wall Group är det en självklarhet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Wall to Wall Group är stolta över att ha blivit verifierade med ISO 26000, en internationell standard vars metod hjälper företag att arbeta effektivt och affärsmässigt med hållbarhetsfrågor.

 

Utöver ISO 26000 är Wall to Wall Group certifierade av eller medlemmar i SundaHusBRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter), IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) och STVF (Sveriges Auktoriserade Rörinspektörer).