Aktieägare

Wall to Wall Groups största ägare är Servisen Investment Management AB (Anders Lönnqvist) och AGB Kronolund AB (Anders Böös). Styrelsen (i vilken Anders Lönnqvist och Anders Böös ingår), ledningen och anställda är betydande aktieägare och äger tillsammans cirka 43 procent i Bolaget.

 

Andra större ägare utgörs av professionella och institutionella investerare samt allmänheten.