Utdelningspolicy och finansiella mål

Wall to Wall Groups finansiella mål är att uppnå god tillväxt och lönsamhet över tid, där årlig utdelning till aktieägarna långsiktigt ska motsvara cirka 50 procent av Bolagets nettoresultat.

 

Koncernen ska ha hög finansiell flexibilitet som möjliggör expansion genom förvärv, där nettoskulden inklusive leasing i förhållande till justerad EBITDA för den senaste tolvmånadsperioden ej ska överstiga 2,5x.

 

Lönsamhetsmålen för den operativa verksamheten som för närvarande är samlad under Spolargruppen är en årlig organisk tillväxt överstigande 10 procent och en justerad rörelsemarginal (EBITA) överstigande 15 procent.