Stamspolning

En god investering

Regelbunden stamspolning (rörspolning) av avloppet är en god investering. Det säkerställer att avloppsrören hålls öppna för att kunna transportera bort allt avloppsvatten och minskar risken för stopp i avloppet vilket kan orsaka vattenskador. Stamspolning är en viktig del av en fastighets underhåll som avlägsnar fett och andra beläggningar och verkar därför förebyggande mot eventuella problem framåt. Ignorera inte kluckande ljud eller dålig avrinning, en avloppsspolning öppnar upp flödet i rören.

Avloppsrör är ofta gamla och sköra och kan brista vid ovarsam rengöring. Med kemikaliefritt kall- eller hetvatten spolas fett och avlagringar på rörväggen bort. Metoden är mycket skonsam och miljövänlig. Rörinspektion rekommenderas i samband med en stamspolning. Inspektionen bedömer rörens skick och upptäcker sprickor och sättningar, som kan åtgärdas innan de orsakar läckage eller akut stopp i avloppet.

Slipp dyra vattenskador

Avlagringar från till exempel fett, slam, rost, hygienartiklar och kalk är de främsta orsakerna till att det blir stopp i avloppssystemet. Men även främmande föremål och renoveringsrester skapar stora problem. Slipp dyra vattenskador genom korrekt användning av avloppet och genom en god underhållsplan för fastigheten.

 

De flesta avlopp bör rensas genom underhållsspolning vart femte år. I vissa fall kan det krävas underhåll så ofta som vart tredje år beroende på stickledningarnas längd, fall, ålder och de boendes vanor. Intervallerna kan påverkas genom att sköta avloppet korrekt.

För löpande avloppsunderhåll till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar erbjuds ett förmånligt serviceavtal. Avtalet ger goda förutsättningar för en bra och välplanerad fastighetsekonomi samt fördelar med att arbeta med en väletablerad och erkänd totalentreprenör inom avlopp. Serviceavtalen erbjuds i olika former och innebär kontinuerligt underhåll till ett fast pris per månad och lägenhet. I alla avtal ingår underhållsspolning och rörinspektion av utvalda avloppsledningar.