Wall to Wall är sprunget ur olika entreprenörers målmedvetna arbete och passion kring att skapa ett heltäckande erbjudande för fastighetsägares omställning till ett grönare fastighetsbestånd.

 

Som namnet antyder speglar det gruppens idag breda tjänsteerbjudande för fastighetsägare och deras byggnader genom lösningar som levereras från vägg till vägg.

 

Genom att samla och konsolidera de finaste bolagen i branschen och på så vis skapa ett långsiktigt hållbart erbjudande finns goda förutsättningar för en fortsatt fin tillväxt i och utanför norden.

På central nivå stöder Wall to Wall Group sina lokala bolag genom ett antal viktiga funktioner såsom en gemensam akademi för utveckling av medarbetarna, hantering av administration och ekonomi, digitala tjänster samt marknadskommunikation samt specialistfunktioner för kompetensstöd inom bolagets olika tjänsteområden.

 

Wall to Wall Group har höga ambitioner inom hållbarhet och arbetar hårt med att både etablera och driva branschens främsta hållbarhetsarbete.