Wall to Wall Group bedriver entreprenad-, projekt-, tjänste- och serviceverksamhet. Verksamheten utgörs av rörinfordring, stamspolning, rörinspektion, underhåll och tätning av ventilationskanaler, samt andra kompletterande tjänster som säljs och utförs i samma marknadskanaler såsom smart VVC och geovärmelösningar för flerbostadshus. De största verksamhetsområdena utgörs av rörinfordring och stamspolning där Bolaget är nordisk marknadsledare. Bolagets slutkunder utgörs av fastighetsägare, huvudsakligen kommersiella förvaltare av bostäder och lokaler, allmännyttan samt bostadsrättsföreningar.

Den nordiska marknaden för rörinfordring och stamspolning uppgår till omkring SEK 9 miljarder (2023) och har under en längre tid haft en årlig tillväxt om cirka 12 procent. Sverige är den enskilt största marknaden med knappt 60 procent av den nordiska totalmarknaden. Då marknaden är fragmenterad finns goda möjligheter att växa såväl organiskt som genom förvärv.

 

Wall to Wall Groups marknadsposition och breda kundbas, i kombination med nära kundrelationer, skapar löpande affärsmöjligheter inom existerande verksamheter, samt möjligheter för nya tjänster och produkter som kan komplettera nuvarande erbjudanden. Bolaget tillvaratar dessa möjligheter genom både aktiv affärsutveckling och kompletterande förvärv.