Wall to Wall Group inkluderar ett flertal bolag som var för sig har sin egen historia och bakgrund, men som alla haft ambitionen att vara en god partner till lokala fastighetsägare och deras behov av stöd i sitt arbete med periodiskt och löpande underhåll.

Gruppen av idag etablerades våren 2022 genom samgåendet mellan Spolargruppen Sverige AB och TBD30 AB, och har sedan dess vuxit genom ett antal förvärv till att idag finnas på 20-talet platser runtom i norden. Sedan januari 2024 benämns gruppen i sin helhet Wall to Wall Group.

31 augusti 2019

Spolargruppen etableras

Under 2020

Spolargruppen genomför tre förvärv i Sverige

Under 2021

Spolargruppen genomför fyra förvärv i Sverige

28 april 2022

Sammangående mellan Tebede och Spolar- gruppen som noteras på First North

Under 2022

Spolargruppen förvärvar åtta bolag, varav sex i Sverige, ett i Norge och ett i Danmark

23 oktober 2023

Tebede noteras på huvudlistan OMX Stockholm Nasdaq

Under 2023

Spolargruppen förvärvar fem bolag, varav tre i Finland, ett i Danmark och ett i Sverige

1 januari 2024

Tebede och Spolargruppen inleder nästa fas och byter namn till Wall to Wall Group