Smart VVC

Bättre varm­vatten­cirkulation
med Smart VVC

Smart VVC är ett innovativt sätt att koppla bort ett eventuellt läckande rör och samtidigt skapa en individuell cirkulation för varje lägenhet i en fastighet. Varmvattnet får cirkulera i stället för att det står stilla när kranen stängs. Fastighetens energiförbrukning och vattenkonsumtion minskas och så även uppkomsten av legionella bakterier.

Med minimal rivning skapas ny varmvattencirkulation utan insatser med yttre rör. PEX slangen som förs in i varmvattensystemet kopplas till en cirkulationspump och skapar en rör-i-röret cirkulation. Både värmeförluster och risken för vattenskador försvinner helt. Kombineras installationen med relining av avlopp blir resultatet likvärdigt ett komplett stambyte av avlopp och vattenledningar, till en betydligt lägre kostnad än att riva ut och byta helt.

Hitta din leverantör

Sverige

Repipe Sverige